Mở rộng cơ hội tiếp cận tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương

Điểm đặc biệt của PARAFF là việc chủ động tiếp cận tới càng nhiều tổ chức xã hội ở địa phương càng tốt nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia và hỗ trợ nâng cao năng lực, bởi PARAFF nhận thấy có sự khác nhau rất nhiều về năng lực của các tổ chức này so với các tổ chức xã hội ở các thành phố lớn.

Ngay sau mỗi vòng thông báo mời đề xuất dự án, PARAFF chủ động tổ chức Hội thảo tiếp cận cho các khu vực Bắc, Trung và Nam tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. 

Kể từ đợt mời đề xuất dự án đầu tiên vào tháng 5/2013, PARAFF đã tổ chức được 11 sự kiện này với sự tham gia của 531 đại biểu từ 44 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, có hơn một nửa số đại biểu tham gia đến từ các tổ chức xã hội ở các tỉnh khắp cả nước, nhiều hơn số đại biểu đến từ các tổ chức từ Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Hội thảo tiếp cận giúp cung cấp thêm thông tin về cơ hội nhận tài trợ cũng như hướng dẫn các ứng viên tiềm năng trong quá trình xây dựng đề xuất dự án. Sự hỗ trợ này được các tổ chức xã hội ngoài Hà Nội đánh giá cao vì họ chưa có hoặc rất ít có các cơ hội tiếp cận như thế này. 

Cách làm này cho thấy nỗ lực lớn của Ban thư ký PARAFF để vươn ra phạm vi cả nước và để xây dựng năng lực cho những tổ chức ở địa phương nhằm tạo ra một sự đồng đều về chất lượng. Kết quả là các tổ chức nhận tài trợ từ PARAFF đến từ 17 tỉnh và thành phố khác nhau với khoảng 60% số tổ chức nhận tài trợ có trụ sở không phải ở Hà Nội.