Hỗ trợ kết nối các tổ chức xã hội với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội

Nằm trong chương trình nâng cao năng lực, Quỹ PARAFF hỗ trợ các tổ chức xã hội kết nói với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội và xây dựng mối quan hệ tương tác để hai bên cùng hiểu biết nhau hơn hướng tới mục tiêu nâng cao sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội và cải thiện chất lượng xây dựng luật nhằm đưa các bộ luật sát hơn với tình hình thực tế, bao hàm tối đa các vấn để của đời sông người dân.

Với nỗ lực này, PARAFF đã tổ chức các Hội thảo chuyên đề tạo cơ hội đối thoại giữa các tổ chức đang thực hiện dự án và các cán bộ thẩm tra luật của Quốc hội và các tổ chức VNGO có kinh nghiệm trong vận động chính sách khác. Hội thảo đã tạo ra các kênh kết nối, trao đổi và tiếp thu giữa hai bên về các vấn đề của một số Luật mà các tổ chức mong muốn góp ý cho các Ủy ban Quốc Hội phụ trách các Luật và các vấn đề đặc thù.

Ngoài ra, PARAFF cũng tổ chức Diễn đàn Đối tác thường niên tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, chính quyền và hội đồng nhân dân địa phương cùng đại diện của các Ủy ban Quốc hội trao đổi về cơ chế hỗ trợ và tiếp thu góp ý từ các tổ chức xã hội và cộng đồng người dân.