Quy trình tuyển chọn tài trợ công bằng, minh bạch và khách quan

PARAFF trao tài trợ cho các tổ chức xã hội để thực hiện đề xuất dự án của mình thông qua quy trình tuyển chọn tài trợ như sau:

 1. Mời gọi đề xuất, bắt đầu bằng việc đăng thông tin trên trang web của PARAFF và một số trang thông tin khác giành cho các tổ chức xã hội hoặc có nhiều tổ chức truy cập, và tổ chức các cuộc hội thảo tiếp cận giới thiệu về PARAFF và thông tin về các đợt mời gọi đề xuất dự án, bao gồm chủ đề, nội dung đề xuất, tiêu chí đối với các tổ chức quan tâm, thời gian nộp,…
 2. Đánh giá đề xuất, bao gồm
  • (i) sơ tuyển nhằm lựa chọn hồ sơ của các tổ chức hội tụ đủ các tiêu chí mà PARAFF quy đinh
  • (ii) đánh giá chi tiết các đề xuất dự án về cả hai mặt: kỹ thuật và tài chính cùng một số tiêu chí khác có liên quan đến chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức trong lĩnh vực mà đề xuất đề cập. Đánh giá này do Ban Quỹ tài trợ thực hiện. Các đơn vị nhận được tài trợ là các đơn vị có số điểm đánh giá cao nhất tính từ trên xuống.
 3. Trao tài trợ, bao gồm
  • (i) thông báo trúng tuyển;
  • (ii) đàm phán hợp đồng. Đây là quá trình trao đổi nhằm cải thiện chất lượng kỹ thuật của dự án và sự phù hợp về tài chính theo các nhận xét của Ban Quỹ tài trợ và Quy định về Quản lý tài chính của Quỹ;
  • (iii) ký kết hợp đồng
  • (iv) thực hiện dự án.