Mở rộng cơ hội tiếp cận tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương

Điểm đặc biệt của PARAFF là việc chủ động tiếp cận tới càng nhiều tổ chức xã hội ở địa phương càng tốt nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia và hỗ trợ nâng cao năng lực.

Chi tiết

Hỗ trợ năng lực các tổ chức có mối quan tâm

PARAFF chú ý đến việc nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội ngay từ khi họ mới quan tâm đến các cơ hội tài trợ từ Quỹ thông qua Hội thảo tiếp cận giới thiệu thông tin về Quỹ và các đợt mời gọi đề xuất.

Chi tiết

Quy trình tuyển chọn tài trợ công bằng, minh bạch và khách quan

PARAFF trao tài trợ cho các tổ chức xã hội để thực hiện đề xuất dự án của mình thông qua quy trình tuyển chọn tài trợ như sau:

Chi tiết

Hỗ trợ kết nối các tổ chức xã hội với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội

Quỹ PARAFF hỗ trợ các tổ chức xã hội kết nói với các cơ quan thẩm định Luật của Quốc Hội và xây dựng mối quan hệ tương tác để hai bên cùng hiểu biết nhau hơn...

Chi tiết