Thành viên liên minh HTX Lào Cai cùng hướng tới một môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và phát triển

Đơn vị nhận tài trợ: Liên minh các HTX thành phố Lào Cai

Địa bàn: Tỉnh Lào Cai

Thời gian triển khai: Tháng 11/2014- tháng 8/2015


HTX Giấc Mơ Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Bà Lý Mẩy Chạn làm Giám đốc có đến 25 xã viên, đa phần là chị em người Mông trong xã. HTX chuyên làm ra các sản phẩm thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của người Mông để bán cho khách du lịch tới Sapa. Tiếp chúng tôi, bà nói: “HTX cũng được thành lập lâu rồi đấy,… mới đầu từ mấy người biết thêu dệt á. Trước đây cũng vất vả lắm, chị em xã viên là người DTTS ít tiếp xúc nên không nắm bắt được cái thông tin, chưa biết thị trường là gì, và cũng không biết được các chính sách hỗ trợ HTX sản xuất và kinh doanh nên cũng lúng túng lắm”.

Từ khi tham gia thành viên của Liên minh các HTX Lào Cai và nhất là tham gia và dự án “Tăng cường mạng lưới các thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, các đối tác, các nhóm cộng đồng nhằm huy động người dân tham gia ý kiến xây dựng Luật Tiếp cận thông tin” do Liên minh thực hiện, Bà Lý Mảy Chạm cũng như các xã viên hiểu rõ được quyền tiếp cận thông tin của công dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng đối với các vấn đề về chính sách hỗ trợ, quản lý kinh doanh và thuế má cũng như trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan có thẩm quyền. Bà nói: “ chị em cũng dần cải thiện cái giao tiếp xã hội và tiếp cận thông tin; và mong muốn có được sự hỗ trợ vật chất để cải thiện tình trạng khó khăn hiện nay về tiếp cận thông tin và cải thiện cuộc sống cho phụ nữ nghèo trong xã”.

Trước đây người dân và các thành phần kinh tế chi có khái niệm rất mơ hồ về thông tin chính sách và khi cần đến những chính sách liên quan, mọi người thường lệ thuộc vào thông lệ ‘xin cho’ đã thành lối mòn trong các giao dịch hành chính. Hôm nay, những thông lệ bất thành văn đó dầu vẫn còn hiện hữu nhưng các HTX và ở mức độ khiêm tốn hơn người dân đã nhận thức được rõ hơn vị trí của họ trong mối quan hệ này. Dù còn nhiểu việc phải làm để có được quyền tiếp cận thông tin theo luật định, nhưng đây là những thay đổi rất khích lệ mà dự án đã tạo ra ở địa bàn miền núi của tỉnh Lao Cai.

Gặp chúng tôi tại thôn Sà Séng - Sa Pa, ông Chảo Vần Phú – Giám đốc HTX Thuốc tắm Dao đỏ trao đổi mong muốn được tiếp thu thêm thông tin khoa học công nghệ và thị trường để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của HTX. Ông cũng cam kết sẽ tích cực tham gia mạng lưới để cùng cộng đồng tham gia giám sát và vận động chính sách ở địa phương.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và HTX tiếp cận được thông tin dễ dàng đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin của các ban ngành có liên quan, qua đó tạo một môi trường pháp lý thuận lợi và bình đẳng, dự án đã xây dựng được bản Quy chế Phối hợp về tiếp nhận, cung cấp thông tin của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Lào Cai được chính thức ban hành cùng Quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, quy định về các nguyên tắc cơ bản quyền tiếp cận thông tin, tiếp nhận và cung cấp thông tin, cơ chế, hình thức và thời hạn cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Bản Quy chế cũng quy định rõ các loại hình thông tin nào cần được công khai rộng rãi, hay bảo mật để người dân và các bên liên quan nắm rõ. Quy chế và các hoạt động nâng cao nhận thức và tham gia góp ý cho dự thảo Luật tiếp cận thông tin của các bên liên quan đã thực sự giúp các doanh nghiệp, các HTX chủ động hơn và có được một cơ chế tiếp cận thông tin và tham gia góp ý để Luật tiếp cận thông tin thực sự đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.


Dự án tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật tiếp cận thông tin từ các thành viên liên minh HTX tỉnh Lào Cai