Tạo cơ chế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ góp tiếng nói vào quá trình xây dựng chính sách

Đơn vị nhận tài trợ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa bàn: 11 tỉnh thành bao gồm Sơn La, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long

Thời gian triển khai: Tháng 5/2014 - tháng 8/2015


So với các tổ chức xã hội đóng tại các địa phương, VCCI là “người khổng lồ” với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Hỗ trợ từ PARAFF cho phép VCCI có can thiệp đúng thời điểm để góp ý cho quá trình soạn thảo và ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ góp tiếng nói vào quá trình này. Hơn nữa, kinh nghiệm vận động chính sách của VCCI cũng được chia sẻ để các tổ chức khác tham khảo.

Sự tốn kém và rủi ro từ việc thực hiện các quy định pháp luật không thực tế đã và đang là những trở ngại, thậm chí có thể đẩy các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đến tình trạng phá sản. Một trong những nguyên nhân cho sự bất cập đó được VCCI xác định là do sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách và pháp luật chưa đầy đủ và hiệu quả, đặc biệt là thiếu vắng sự tham gia của nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Chính vì vậy khi triển khai dự án này, VCCI đã tổ chức lấy ý kiến rất rộng rãi, bằng nhiều hình thức khác nhau như khảo sát đánh giá thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp tham gia xây dựng pháp luật và tham vấn ý kiến của 1.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và gần 400 Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, chuyên gia trên toàn quốc. Các ý kiến được trao đổi và đúc rút qua 9 hội thảo và tọa đàm được tổ chức tại các tỉnh thành lớn thu hút sự tham gia của 630 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, các hiệp hội, cơ quan nhà nước, chuyên gia và báo chí. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, VCCI đã đề xuất thiết lập một cơ chế tham vấn thích hợp và hiệu quả đối với Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và ban hành các chính sách và quy định pháp luật. Đồng thời một cuốn cẩm nang hướng dẫn về cách thức, quy trình tham gia, kỹ năng tham vấn cho các Hiệp hội doanh nghiệp cũng được xuất bản và chia sẻ cho các đối tượng doanh nghiệp.

Với lợi thế VCCI có chức năng thu thập thông tin đóng góp cho chính sách liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp, Chủ tịch VCCI là một đại biểu quốc hội, nên VCCI có thể truyền tải trực tiếp khuyến nghị tại nghị trường. Dự án cũng chú trọng vào việc công khai các khuyến nghị được tổng hợp tới các cơ quan có thẩm quyền, cũng như rà soát đối chiếu các văn bản Luật được thông qua với các khuyến nghị nói trên. Cách làm này góp phần quan trọng vào việc minh bạch hóa thông tin, tạo cơ sở cho việc giám sát của xã hội và các cơ quan có liên quan (Quốc hội, Chính phủ…) đối với thái độ và phương thức tiếp thu ý kiến cũng như phản hồi các ý kiến công chúng của các Ban soạn thảo Luật.

Nhiều khuyến nghị của dự án đã được tiếp nhận giúp sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đó cải thiện quy trình lập pháp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ hơn. Các hoạt động của dự án cũng tác động đến các cơ quan hoạch định chính sách, giúp họ hiểu được quyền của doanh nghiệp, cách thức lấy ý kiến hiệu quả, phối hợp với các đơn vị đầu mối đại diện cho doanh nghiệp, hiểu về trách nhiệm giải trình của mình.