Cùng các tổ chức đoàn thể huy động người dân đóng góp cho Luật tiếp cận thông tin

Đơn vị nhận tài trợ: Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Địa bàn: Quận Hải Châu và Cẩm Lệ, và Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Thời gian triển khai: Tháng 12/2014- tháng 9/2015


Hội Luật gia Quận Cẩm Lệ đã từng tham gia nhiều vào góp ý dự thảo luật. Tuy nhiên, những đóng góp đó dựa chủ yếu vào hiểu biết chuyên môn của các thành viên mà không có ý kiến người dân. Hỗ trợ từ PARAFF đã mở ra cơ hội để Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương cùng huy động người dân và tham gia góp ý cho Luật tiếp cận thông tin.

Dự án hướng đến việc thay đổi nhận thức về tiếp cận thông tin, về kỹ năng giao tiếp và vận động chính sách cho các thành viên mạng lưới các tổ chức xã hội để họ phát huy vai trò đội ngũ nòng cốt tại cấp phường xã. Nhóm cán bộ đoàn thể này song hành trong việc triển khai các hoạt động của dự án với người dân như các tập huấn nâng cao kiến thức về quyền tiếp cận thông tin, hội thi tìm hiểu các văn bản pháp luật. Các hoạt động này giúp họ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận và cung cấp thông tin cho người dân và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chính quyền.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin được tốt hơn, dự án cũng đã xây dựng được ba quy chế tăng cường cơ chế phối hợp giữa cách ngành, hội, đoàn thể liên quan tại địa phương. Được xây dựng trên cơ sở tham vấn ý kiến của người dân và các bên liên quan, các quy chế này giúp tăng cường mạng lưới, phát huy khả năng, thế mạnh, tính chủ động trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được tham gia các hội nghị đối thoại, tọa đàm, tham vấn trực tiếp và các hoạt động tuyên truyền, người dân không chỉ góp ý về thực trạng trong quản lý nhà nước về vấn đề tiếp cận thông tin và trao đổi thông tin mà còn được nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cũng như trách nhiệm trong việc cùng chính quyền tham gia góp ý dự thảo luật. Các ý kiến đóng góp của người dân đã được tổng hợp thành các khuyến nghị đối với Dự thảo Luật Quyền tiếp cận thông tin – dự kiến sẽ được Quốc hội bàn thảo trong kỳ họp thứ 10, khóa XIII. Ngoài ra, ba quy chế được các bên liên quan tại địa phương đã ký kết cũng sẽ bước đầu giúp người dân được tiếp cận thông tin tốt hơn.