Tham vấn ý kiến cộng đồng về thực trạng dạy và học nghề để góp ý cho Luật Giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị nhận tài trợ: Trung tâm nghiên cứu phát triển nguồn lực nông thôn (CRDR)

Địa bàn: Huyện Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian triển khai: Tháng 5 – 10/2014


Cộng đồng thuộc các vùng địa lý đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh đã được tham vấn để đưa ra các khuyến nghị về Luật Giáo dục nghề nghiệp đúng thời điểm Quốc hội đang xem xét các đóng góp sửa đổi bổ sung cho luật.

Với hỗ trợ của PARAFF, CRDR đã có sáng kiến nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Nghiên cứu đã tham vấn 376 người lao động, 25 giáo viên, 104 học sinh phổ thông trung học và 123 học viên học nghề, cùng đại diện các đơn vị quản lý cấp xã, huyện, các tổ chức đoàn thể (hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên…), các đơn vị đào tạo và quản lý nghề, cùng một số cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp có thuê lao động tại địa phương. 11 phỏng vấn sâu cũng được thực hiện ghi lại gương điển hình tiêu biểu của các đối tượng dự án quan tâm.

Việc tham vấn cộng đồng được phối hợp chặt chẽ với đối tác địa phương như Hội đồng nhân dân và Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên. Có 72 cán bộ từ các tổ chức đoàn thể cấp huyện và cấp xã và các tổ chức liên quan được CRDR tập huấn về phương pháp nghiên cứu, tham vấn cộng đồng và thu thập câu chuyện điển hình. Nhóm nòng cốt này áp dụng các phương pháp cơ bản trong điều tra, thu thập thông tin và phân tích tài liệu nhằm có được kết quả khoa học và khách quan nhất, phản ánh đúng thực trạng đào tạo nghề trên địa bàn.

Hiện tại, cơ cấu học và dạy nghề tại địa phương vẫn tập trung vào các nhóm nghề truyền thống, nông nghiệp và phi nông nghiệp mà chưa có sự dịch chuyển đáng kể nào. Các nhóm nghề dịch vụ đang ngày càng được quan tâm tuy nhiên quy mô và chất lượng đào tạo nghề chưa theo kịp với nhu cầu. Mặc dù xu hướng sắp tới xã hội phát triển theo hướng công nghiệp, đặc biệt trong thời gian qua Hà Tĩnh đã và đang là điểm sáng trong đầu tư công nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, công tác học nghề và đào tạo nghề đối với nhóm nghề công nghiệp ở địa phương chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của người dân địa phương.

Những kết quả nghiên cứu thực tế này được chia sẻ tại các hội thảo tham vấn cấp huyện và cấp tỉnh để đánh giá tính xác thực của thông tin và được trao đổi, thống nhất và tổng hợp kịp thời thành khuyến nghị. Tại Hội thảo tham vấn cấp tỉnh, CRDR đã mời đại diện đoàn ĐBQH tham gia chủ trì hội thảo để tiếp thu ý kiến, tổng hợp các khuyến nghị đại diện cho cử tri Hà Tĩnh góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp trình Quốc Hội.

Cùng với sự đóng góp của cử tri cả nước, những kết quả nghiên cứu và đề xuất của cộng đồng tại tỉnh Hà Tĩnh được CRDR tổng hợp và cung cấp kịp thời đã được Quốc hội ghi nhận để sửa đổi từ Luật Dạy nghề thành luật Giáo dục nghề nghiệp.