Mở rộng đối tượng “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em

Đơn vị nhận tài trợ: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ gia đình và trẻ em nghèo(CCFPSC)

Địa bàn: Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Thời gian triển khai: Tháng 9/2014 – tháng 7/2015


Quận Dương Kinh, Hải Phòng, có khoảng 500 trẻ em sống cùng cha mẹ là lao động nhập cư trong các khu nhà trọ chật hẹp thiếu tiện nghi. Các em cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với trẻ em tại địa phương do không có hộ khẩu nên các em không được hưởng các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Đây là nhóm đối tượng chưa được Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV, CS & GDTE) sửa đổi bổ sung năm 2004 quy định, vì vậy chưa có chế tài thực hiện. Luật này cũng bộc lộ nhiều lỗ hổng khác như chưa quy định đầy đủ một số quyền trẻ em theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em và chưa quy định cụ thể các nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em. Hơn nữa, trẻ em sống cùng cha mẹ là lao động nhập cư chưa được đưa vào định nghĩa “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” trong Luật.

Với hỗ trợ từ PARAFF, CCFPSC đã tạo điều kiện cho trẻ em nhập cư cùng góp tiếng nói cùng nhóm đối tượng khác tại cộng đồng được tham vấn nhằm chỉ ra những thiếu hụt và bất cập của Luật 2004 để có khuyến nghị sửa đổi, bổ sung. Cách làm này giúp các cấp chính quyền, các nhà làm luật có được những thông tin thực tế từ chính các nhóm trẻ em và người dân để điều chỉnh luật cho sát hơn với thực tế của các em.

Với các khuyến nghị được tổng hợp, CCFPSC đã chủ động tiếp cận với nhiều bên liên quan để góp ý cho dự thảo luật sửa đổi. Trung tâm đã cũng gửi kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ban soạn thảo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. “Đoàn Đại biểu QH Hải Phòng rất tâm đắc, họ bảo lúc đó sẽ đứng lên phát biểu vì đó không chỉ là ý kiến của quận Dương Kinh mà nó là đại diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Họ rất tự hào” bà Nguyễn Thị Hồng Tháp, Giám đốc CCFPSC chia sẻ. Đặc biệt thông qua sự kiện kết nối do PARAFF tổ chức cho các đơn vị được nhận tài trợ với lãnh đạo các Vụ và Ủy ban thẩm tra luật của Quốc hội, CCFPSC đã được đối thoại trực tiếp và gửi kiến nghị tới Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, và Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Trung tâm dự định sẽ tiếp tục gửi khuyến nghị đến cho Bộ Tư pháp, Hội Luật gia v.v.

Ngoài việc gửi khuyến nghị, CCFPSC cũng đã có kiến nghị với địa phương, sau khi Luật trẻ em được Quốc hội cho ý kiến, Ban Tuyên giáo cần tiếp tục tuyên truyền Luật trẻ em, đồng thời, các ban ngành, đoàn thể như Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc cần đứng làm đầu mối để tuyên truyền về luật này. Nhờ kiến nghị từ CCFPSC, 10 doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã có cam kết sẽ đầu tư xây dựng nhà trẻ, ký túc xá cho công nhân nhập cư, và cũng cam kết đóng góp với địa phương xây dựng khu vui chơi cho trẻ em.