Người dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế bảo vệ môi trường

Đơn vị nhận tài trợ: Trung tâm tư vấn phát triển nông thôn Sông Hồng (Trung tâm Sông Hồng)

Địa bàn: Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian triển khai: Tháng 10/2013- tháng 11/2014


Thị trấn Thanh Lãng có đến 70% các gia đình làm nghề mộc. Cả người dân và chính quyền thị trấn phải đối mặt hàng ngày với tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trầm trọng do các hộ làm nghề mộc xả thẳng bụi sơn, bụi gỗ ra đường.

Trung tâm Sông Hồng đã hỗ trợ người dân và chính quyền có biện pháp giải quyết phần nào vấn đề này thông qua việc cùng xây dựng quy chế bảo vệ môi trường (BVMT), có biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường-quản lý chất thải.

Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn cho cả cán bộ và người dân cũng như hàng loạt các hoạt động tuyên truyền như phát tờ rơi, bản tin chuyên đề, các cuộc thi truyền thông về bảo vệ môi trường và các chính sách pháp luật liên quan. Chính các hoạt động này đã giúp cán bộ và người dân địa phương đưa ra đề xuất xây dựng quy chế BVMT, họ cũng cùng bàn bạc về vấn đề ô nhiễm tại địa phương, đưa ra cách giải quyết, thống nhất cách thực hiện.

Đánh giá về cách làm này ông Nguyễn Duy Mười, Phó Chủ tịch thị trấn cho biết: “Nếu như các văn bản pháp luật mà đưa từ trên xuống thì người dân thấy là họ không được bàn. Còn nội dung này thì họ được bàn, chính vì được bàn rồi, nên họ thống nhất các quy định cụ thể, rồi được UBND thị trấn phê duyệt, thì đó là căn cứ họ phải thực hiện”.

Khi người dân cùng đưa ra Quy chế và cam kết thực hiện, họ cũng hiểu về cơ chế phản ánh, tố cáo, phản hồi thông tin và khiếu nại về môi trường và các chế tài xử phạt, trong khi đó chính quyền cũng có cơ sở để ai vi phạm thì có thể xử lý được.

Ngoài ra, người dân cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường như việc thực hiện thu gom rác thải đã được thực hiện, nhiều gia đình làm nghề đã đầu tư để xây lò xử lý mùn gỗ và bụi sơn, không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để sản xuất, không sản xuất quá giờ quy định, giảm gây ô nhiễm tiếng ồn./.